Házirend

Az Oxygen Wellness Központ területe csak rendeltetésének megfelelően használható. AZ Oxygen Wellness központ használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.

 

Az Oxygen Wellness Fáy Központ területén TILOS:

 • a dohányzás és az alkohol fogyasztása, illetve ittas állapotban az egység területére belépni
 • az olyan tevékenység, amely az Oxygen Wellness Központ szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért,
 • a fitnesz termet kizárólag egészséges, fertőző vagy lázas betegség tüneteit nem mutató vendégek látogathatják. 
  Amennyiben a személyzet, edzők megítélése szerint, a vendég egészségi állapota láthatóan nem kielégítő, az Oxygen Wellness Központban való tartózkodást, a sportterek látogatását, a szolgáltató jogosult megtagadni.
 • minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység;
 • drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, illetve bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetőleg állat bevitele;
 • az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.
 • Az Oxygen Wellness Központ egész területén kizárólag államilag elismert végzettséggel rendelkező, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett, és az üzemeltetővel jogviszonyban álló engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.

Az Oxygen Wellness Központ sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitvatartási idején belül vehető igénybe (kivéve, ha a jogszabályt nem sért és üzemeltető előzetesen engedélyezte).
 

Az Oxygen Wellness Fáy Központ nyitvatartási rendje:

 

Sportterek:

H-P: 6:00-22:30,

Szo-V: 8:00-20.00

 

Játszóház:

H-P: 08:00-20:00

SZ-V 08:00-14:00
 

Az Oxygen Wellness Központ szolgáltatásait igénybe vevő vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni. (sportterek, illetve wellness részleg elhagyása:
Hétköznap: 22.15, hétvégén:19.45 a komplexumé: 22:30, hétvégén 20.00 óra.

 

Szabályok:

 

 • Az Oxygen Wellness Központ területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetők el:
 • gyermekjáték, vendégeket kiszolgáló egyéb gépek, díszvilágítás, közhasználatú elektronikus készülékek stb.;
 • egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet);
 • reklám-, hirdetési-, propaganda-, szóróanyag.
 • Amennyiben Az Oxygen Wellness Központ területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.
 • Üzemeltető Az Oxygen Wellness Központ sportszolgáltatásait igénybe vevő vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.
 • Az Oxygen Wellness Központ zavartalan működése érdekében üzemeltető észrevételezési jogosultsága az Oxygen Wellness Központ egész területére kiterjed különös tekintettel a vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére, általában Az Oxygen Wellness Központ rendjére.
 • Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából – időlegesen vagy véglegesen – kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.
 • A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.
 • Az Oxygen Wellness Központ üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.
 • A talált tárgyakat minden vendég az Az Oxygen Wellness Központ recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.
 • A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.
 • E Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.
 • Az Oxygen Wellness Központ üzemeltetője fenntartja a jogot, a komplexum egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.
 • Az Oxygen Wellness Központ jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybe vevő vendég számára szabadon Az Oxygen Wellness Központ recepcióján elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.
   

Speciális szabályok

 • A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más ital és eszköz bevitel szigorúan tilos.
 • Sportszolgáltatások, wellness egység igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő.
 • Az Oxygen Wellness Központ teljes területén zárt sportcipő használata kötelező! Amennyiben a vendég nem hozott magával zárt sportcipőt, úgy a vásárolt napijegy nem veszik el, az legközelebbi látogatáskor jóváírásra kerül. A sportterek területére táska bevitele tilos.

Recepció 

 • Az Oxygen Wellness Központ sportterületeire belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet. A belépés után kapott chipes karkötő, vagy kártya használata kötelező, anélkül a központ szolgáltatásai, a beléptető forgóvillák miatt nem vehetők igénybe
 • Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített Regisztrációs adatlapot, melyben elfogadja Az Oxygen Wellness Központ Házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. Az első belépés magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is.
 • A sportszolgáltatást igénybe vevő vendég részére üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrény rekeszt biztosít, illetőleg mindenkor az üzemeltető által érvényesen meghatározott ingyenes szolgáltatásokat nyújtja ( gőzkabin, szauna, infra-szauna használat és 3 db fűthető kő ágy igénybevételét. A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (chipes karkötő, értékmegőrző szekrény kulcs, törölköző stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul a recepción leadni, majd a recepciós ellenőrzi a vendég épületen belüli fogyasztását, melyet távozás előtt kell ki kell fizetni. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé.
 • A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.
 • Az Oxygen Wellness Központ üzemeltetője nem vállal felelősséget a recepción leadott tárgyakért, értékekért (csomag stb.).
 • A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.

Öltöző és wellness

 • A wellnessben 14 éven aluli személy nem tartózkodhat.
 • Az öltöző- és zuhanytérben, valamint a szauna előtérben papucs használata kötelező.
 • A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal, a vendégek értéktárgyaikat a recepció mellett található értékmegőrzőben tudják elhelyezni.
 • Az 1 db vállfa a szekrény tartozéka. A vállfák elvitele vagy kivitele Az Oxygen Wellness Központ területéről tilos.
 • A szaunát, gőzkabint, infra kabinokat, csak a kifüggesztett általános szaunázási szabályok szerint saját felelősségre lehet igénybe venni.
 • A szaunát megfelelő öltözetben (fürdőruha v. fürdőlepedő ill. törölköző) lehet igénybe venni.
 • A szaunában az illóolaj csak mértékkel, másokra tekintettel használható.
 • A szauna padokra papucsban tilos fellépni.
 • Távozás után a szekrényekben nem szabad szemetet hagyni.
 • A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés)

Fitnesz terem

 • 14 éven aluli gyermek kizárólag személyi edzővel tartózkodhat a sport terekben 14-18 év közötti gyermek a sportterekben szülői felelősségvállalási nyilatkozat megléte mellett tartózkodhat.
 • A fitneszterembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos Az Oxygen Wellness Központ területén dolgozó teremedzők, személyi edzők és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét, a megfelelő sportöltözet helyes használatára!
 • Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltelésüknek megfelelően a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.
 • A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tárolóhelyére történő visszahelyezéssel köteles hátra hagyni.
 • Az eszközök használatát a teremedzők segítik és ellenőrzik.
 • Edzés közben a törölköző használata kötelező!
 • Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben le kívánják mondani a személyi edzésüket, azt tegyék meg az időpont előtt legkésőbb 24 órával.

Aerobik terem

 • Az órák megkezdése előtt az órajegyet a vendég az edzőnek köteles átadni.
 • Aerobik termeinkben 10 éven aluli gyermekek kizárólag edző engedélyével tartózkodhatnak!
 • A csoportos órákra az érvényes bérlettel, vagy foglalási jeggyel rendelkező vendégeink weboldalunkon keresztül tudnak helyet foglalni. Eszközhasználatos órákra ajánlott bejelentkezni a recepción.
 • Amennyiben a foglalással jelentkező vendég az óra kezdése előtt (legkésőbb) 15 perccel nem jelenik meg a recepción, úgy foglalása érvénytelenné válik, a helyét mások elfoglalhatják. Ez esetben levonjuk az alkalmat a bérletből (időszaki bérlet esetén 1 napot). Foglalást lemondani 120 perccel az órakezdés előtt lehetséges.
 • Az aerobik terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés nem engedélyezett.
 • Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéget az edzőnek jogában áll – a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében – az órára nem beengedni.
 • REGISZTRÁCIÓ ÉS FOGLALÁS MENETE  

Az órákat foglalás nélkül is lehet látogatni, természetesen a foglalással rendelkező vendégeink előnyt élveznek. 

 

 

Érvényes bérlettel rendelkező vendégeink tudnak foglalni óráinkra. 

 

Foglalási jegyet kell vásárolni a foglaláshoz abban az esetben, ha a vendég alkalmanként vesz jegyet, céges vagy AYCM bérlete van

 

A foglalási bérlet ára 6 000 Ft és 1 évig érvényes, ha a vendég nem jön el az órára, ebből vonjuk le az alkalmat 

A foglalási bérlettel 1 évig korlátlanul lehet foglalni 

A foglalási bérleted ára visszaküldhető 

 

Amennyiben a vendég órakezdés előtt 15 perccel nem jelentkezik be a z órára (nem csekkol be) a foglalás elveszik, levonjuk az alkalmat a bérletedből (időszaki bérlet esetén 1 napot).  

 

Lemondás órakezdés előtt 120 perccel, kizárólag az online felületen lehetséges. 

 

 

Játszóház

Szabályok belsős vendégek részére:

(a szülő/ gondviselő nem tartózkodik az Oxygen wellness Fáy-ban, gyermekét az óvónőkre bízza) 

 • A gyermekeket 1-től 12 éves korig tudjuk fogadni. 

 • A játszóház érvényes belépéssel vehető igénybe ingyenesen maximum 2 órára. 

 • Az ingyenes lehetőség kizárólag abban az esetben vehető igénybe, amennyiben a szülő/gondviselő a gyermek játszóházban való elhelyezésének teljes időtartama alatt az Oxygen Wellness Fáy épületében tartózkodik. 

 • Jegyet a recepción lehet kérni, ennek ellenében az óvónő nem tudja fogadni a gyermeket.  

 • A Játszóházban a szülőnek névvel, telefonszámmal, címmel, aláírással, illetve a gyermek ott tartózkodása időtartamának megjelölésével kell regisztrálni. 

 • Amennyiben a gyermek nem megfelelően viselkedik, vagy nehezen bírja a szülő nélkül, az óvónő visszajelzést ír a gyermek adatlapjára. Ezt a visszajelzést megmutatja a szülőnek és szükség esetén az Oxygen Wellness Fáy vezetőségéhez fordul. Amennyiben a vezetőség úgy ítéli meg, meghatározott ideig felfüggeszthetik a gyermek teljeskörű felügyeletét.  

 • A szülők csak a beszoktatás ideje alatt tartózkodhatnak a Játszóházban. 

 • A Játszóházba cipőben belépni tilos, zokni használata kötelező! 

 • A Játszóházba kizárólag fertőző betegségben nem szenvedő, és közösségben elhelyezhető, egészséges gyermek adható be.  

 • Amennyiben a gyermekfelügyelő megítélése szerint a gyermek egészségi állapotában bármelyik feltétel nem teljesül, jogosult a gyermek befogadását megtagadni. 

 • A gyermek részére étel és ital hagyható bent, a felügyelők megetetik a gyermeket.  

 • A Játszóház területén étel és ital fogyasztása a gyermekfelügyelő beleegyezésével történik. 

 • Az összes játék rendeltetésének megfelelően használandó.  

 • A Játszóház területéről semmilyen játék nem vihető ki. 

 • Ha a gyermek életkoránál fogva nem szobatiszta, ez esetben a gyermek megfelelő mennyiségű pelenkával adható be a megőrzőbe. 

 • A Játszóházban szakképzett személy felügyeli a gyermekeket, ennek ellenére csak szülői beleegyezéssel és felelősséggel szabad a gyermeket a megőrzőben hagyni. 

 • Az intézményi protokoll és jogszabályi előírások értelmében kötelező minden játszóházba érkező gyermek személyes adatait rögzíteni. Ennek célja a gyermek azonosítása és az esetleges szükséges kapcsolattartás megkönnyítése, valamint a gyermekvédelmi előírások teljesítése. Az adatok rögzítése a gyermekek jogainak és biztonságának védelme érdekében történik, és azokat bizalmasan kezeljük az adatvédelmi szabályoknak megfelelően. 

 

Szabályok (külsős vendégek számára)

(a szülő/ gondviselő nem tartózkodik az Oxygen wellness Fáy-ban, gyermekét az óvónőkre bízza) 

 • A gyermekeket 1-től 12 éves korig tudjuk fogadni. 

 • Felügyelet díja 2500 Ft/ óra (Készpénz, Bankkártya, SZÉP kártya) 

 • Amennyiben a gyermekért később érkezik a szülő, mint a kifizetett időtartam, úgy a fennmaradó összeget (minden megkezdett órát) ki kell fizetni a recepción.  

 • Jegyet a recepción lehet kérni, ennek ellenében az óvónő nem tudja fogadni a gyermeket.  

 • A Játszóházban a szülőnek névvel, telefonszámmal, címmel, aláírással, illetve a gyermek ott tartózkodása időtartamának megjelölésével kell regisztrálni. 

 • Amennyiben a gyermek nem megfelelően viselkedik, vagy nehezen bírja a szülő nélkül, az óvónő visszajelzést ír a gyermek adatlapjára. Ezt a visszajelzést megmutatja a szülőnek és szükség esetén az Oxygen Wellness Fáy vezetőségéhez fordul. Amennyiben a vezetőség úgy ítéli meg, meghatározott ideig felfüggeszthetik a gyermek teljeskörű felügyeletét.  

 • A szülők csak a beszoktatás ideje alatt tartózkodhatnak a Játszóházban. 

 • A Játszóházba cipőben belépni tilos, zokni használata kötelező! 

 • A Játszóházba kizárólag fertőző betegségben nem szenvedő, és közösségben elhelyezhető, egészséges gyermek adható be.  

 • Amennyiben a gyermekfelügyelő megítélése szerint a gyermek egészségi állapotában bármelyik feltétel nem teljesül, jogosult a gyermek befogadását megtagadni. 

 • A gyermek részére étel és ital hagyható bent, a felügyelők megetetik a gyermeket.  

 • A Játszóház területén étel és ital fogyasztása a gyermekfelügyelő beleegyezésével történik. 

 • Az összes játék rendeltetésének megfelelően használandó.  

 • A Játszóház területéről semmilyen játék nem vihető ki. 

 • Ha a gyermek életkoránál fogva nem szobatiszta, ez esetben a gyermek megfelelő mennyiségű pelenkával adható be a megőrzőbe. 

 • A Játszóházban szakképzett személy felügyeli a gyermekeket, ennek ellenére csak szülői beleegyezéssel és felelősséggel szabad a gyermeket a megőrzőben hagyni. 

 • Az intézményi protokoll és jogszabályi előírások értelmében kötelező minden játszóházba érkező gyermek személyes adatait rögzíteni. Ennek célja a gyermek azonosítása és az esetleges szükséges kapcsolattartás megkönnyítése, valamint a gyermekvédelmi előírások teljesítése. Az adatok rögzítése a gyermekek jogainak és biztonságának védelme érdekében történik, és azokat bizalmasan kezeljük az adatvédelmi szabályoknak megfelelően. 

 • A fizetős játszóházi szolgáltatás igénybevétele egyszerre 3 órás időtartamra korlátozódik. Hosszabbításra telefonon van lehetőség, azonban ennek engedélyezése függ az adott időszakban a játszóházban tartózkodó gyermekek számától, valamint attól, hogy a gyermek jól érzi-e magát.

 

Kelt.: Budapest 2021.05.04.

2022.08.15-től ingyenes szolgaltatasainknak nem része a törölköző biztosítása.

Utolsó módosítás: 2023.05.23.

 

Oxygen Wellness Fáy

1139 Budapest, Fáy utca 45


Telefon és bejelentkezés: +3620 771 2721

 

Nyitvatartás:

H-P: 6.00-22.30

Szo-V: 8.00-20.00